מצגות מרצים ומאמרים

פנינית רוסו-נצר, ממארגנות יום העיון

דברי פתיחה

מצגות הרצאות

ד"ר טל בן-שחר, המרכז הבינתחומי

באושר ובאושר משמעות החיים הראויים לחיותם בראי גישת הפסיכולוגיה החיובית

פרופ' מולי להד, מכללת תל-חי

וכשהחיים קשים מנשוא: על האופציה לצמוח מהכאב במצבי אין מוצא באמצעות הדמיון

דר' סטיבן פולדר, "תובנה"
Mindfulness: Finding our Home in the Present Moment