Faculty of Education Logo

בשנים האחרונות גובר העניין האישי והמחקרי בתהליכי צמיחה, התפתחות, וחיפוש משמעות בקרב רבים, צעירים ומבוגרים, ברחבי העולם. הגישה היודימונית , המתייחסת למימד הרחב של מימוש, הגשמה עצמית ומשמעות כמבטאים תפקוד אופטימלי של האדם, הופכת למרכזית ומשמשת כ"מטרייה" רחבה לחקר ויישום תחומים וגישות אשר התפתחו במטרהלתת מענה לשאלות יסוד קיומיות שהעסיקו את האדם משחר בריאתו.


הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה שמה לה למטרה להוות בית אקדמי ליוזמות ולחדשנות, ובמסגרתו אנו שמחות להזמין אתכם – אנשי מקצוע בתחום הטיפול והחינוך, חוקרים וחוקרות, אנשי רוח ומתעניינים – לשילוב שנקווה שיהיה מעורר

השראה בין שיח אקדמי-מחקרי, חוויה ויישום


יום העיון התקיים באוניברסיטת חיפה, ביום א', 13 בנובמבר 2011, בין השעות 08:30-17:30


ההתכנסות באודיטוריום הכט שבבניין הראשי (ממוקם מתחת למגדל אשכול)


אתר יום העיון lifeworthliving.edu.haifa.ac.il


מארגנות יום העיון: פרופ' עפרה מייזלס ופנינית רוסו-נצר